Constructieve toetsingscriteria voor tenten in de evenementenvergunning

Sinds jaar en dag worden er in Nederland evenementen georganiseerd, waarbij diverse objecten worden opgebouwd. Denk hierbij aan podia, tribunes, tenten en decor-schermen.

De (constructieve) veiligheid van deze gebouwde objecten is altijd onderwerp van discussie. Verschillende gemeentelijke eisen leiden daarbij altijd tot verwarring.

Deze richtlijn met Constructieve Toetsingscriteria, opgesteld door constructeurs uit verschillende gemeenten in Nederland, heeft tot doel om eenduidigheid en helderheid te brengen.

Alle tenten van Postel Tentenverhuur voldoen aan de Toetsingscriteria zoals in de richtlijn vermeld. Via de onderstaande links kunt u de richtlijn Constructieve Toetsingscriteria en de aanvulling in PDF-formaat downloaden.

Indien u gebruik wilt maken van onze materialen, zullen we onze Tentboeken en constructieberekeningen meesturen met de orderbevestiging. Voor elk type tent en podia is er een specifiek tentboek aanwezig. U heeft als klant deze nodig bij de aanvraag en het verkrijgen van een vergunning. 

Download de richtlijn Constructieve Toetsingscriteria (PDF, ca. 3,5 Mb)

Kijk voor meer informatie op de website van VBWT en COBc.